Rezultatem wyceny rzeczoznawcy jest zatwierdzona suma zapisana w rozliczeniu zwanym operatem szacunkowym.

Operat szacunkowy Łódź, czyli dokument z oszacowania nieruchomości

Operat to dokument, w którym zaprezentowana jest właściwa nieruchomość, a w zasadzie przedmiot wyceny, którym może być między innymi wskazane prawo rzeczowe. Po szczegółowym opisaniu nieruchomości następuje wyznaczenie celów wyceny, omawiany jest jej oczekiwany i użyteczny rys, uwidaczniane są detale specjalne dla wycenianego gatunku prawa rzeczowego a także realizowana jest prawidłowa wycena nieruchomości Łódź.

W procesie wyceny nieruchomości oceniane są cechy konkretnej nieruchomości, jej otoczenie prawne oraz faktyczne, oraz czas sporządzenia operatu szacunkowego. Dokładna procedura używana w procesie wyceny dokładnie wynika wprost z przepisów o wycenie i tak dla apartamentowca wycena będzie polegała na porównaniu z cenami transakcyjnymi porównywalnych lokali, a dla powierzchni komercyjnej będą to otrzymywane kwoty opłat czynszowych.

Szacowanie stawki pierwotnej

Wycenianie nieruchomości aby wyznaczyć jej wartość rynkową, sporządzane jest w chwili, gdy koncepcją osoby będącej właścicielem jest przeniesienie prawa własności na odmienny cel. Najczęściej stosowana jest metodyka porównawcza szacunku, w jakiej opisuje się przetargi, jakie odbywały się w handlu nieruchomościami dla takich samych nieruchomości, określa się ważność tych samych czynników i na tej podstawie przedstawia się nade wszystko prawdopodobną do uzyskania na rynku cenę.

Transakcje do zestawienia w porównaniu realizuje się tylko wtedy, gdy transakcje przebiegają z własnej woli a także pomiędzy stronami, jakie działają ze sobą w sposób niezależny. Odrzuca się również transakcje, w których nie było możliwości odpowiedniej ekspozycji oferty.

Wariantem dla tego stanowiska jest podejście dochodowe. W tej metodzie wycenia się, jaki przychód da w określonej perspektywie czasowej apartament na podstawie opłacalności innych analogowych lokali.

Podejście odtworzeniowe najczęściej stosowane jest dla celów dążących do odszkodowania lub w wypadku apartamentów, jakie nie mają swoich analogów na rynku, i nie dają dochodów.

Można mówić również o wartości oddzielnej, jaką jest indywidualna zależność nieruchomości dla danego podmiotu, a także o wartości godziwej, jaka ma znaczenie także przy ekspropriacjach.

Działania polegające na szacowaniu wartości apartamentów jest często początkiem do dalszego działania lub jego fazą, przykładowo przed zestawieniem nieruchomości na sprzedaż, w roszczeniu rozwodowym przy dzieleniu bogactwa wspólnego, przy dawaniu aportu do firmy lub w czasie zabiegań o kredyt hipoteczny.

Koszt operatu szacunkowego zazwyczaj jest ustalany oddzielnie a jej cena wyjściowa to kilkaset polskich zł za mieszkanie czy dom.

Wycenianie nieruchomości to proces usankcjonowany prawnie, choć rzecz jasna mamy możliwość go prowadzić też na nieformalny, własny pożytek oraz za pomocą różnorakich informacji oraz swojej orientacji ustalić sobie, ile dana nieruchomość może kosztować. W praktyce tymczasem interesuje nas zdecydowanie bardziej opisany w prawie proces, którego efektem jest urzeczywistnienie jednej z dwóch podstawowych kategorii:

•          Ceny rynkowej;

•          Ceny odtworzeniowej

wartości bądź mającej na chwile obecną nieznaczne znaczenie podrzędnej wartości:

•          którą nazywamy ceną katastralną.

Postać mogąca wycenę wykonać

W krajowym sposobie prawodawczym osobą rzetelną za prowadzenie wyceny jest mający właściwe wykształcenie i wpisany do wspólnego spisu rzeczoznawca majątkowy Łódź. Od rzeczoznawców majątkowych wymaga się przejścia ściśle określonego przebiegu związanego z rekrutacją, w tym czasie wykonane przez niego operaty są kontrolowane, a na koniec przechodzi egzamin wewnętrzny monitorowany przez państwo. Rzeczoznawca powinien zawsze być człowiekiem prawym.

Szukaj